• 0 488 212 57 57
  • 0 532 403 3 04
  • erenmalimusavirlik@hotmail.com
  • 0 488 212 04 44

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517) Resmi Gazete’de Yayımlandı.


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

20/02/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517) ile; 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 27 nci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 379 uncu maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmek suretiyle vergi sistemimizde “Kanun yolundan vazgeçme” müessesesi ihdas edilmiştir.

Bu Tebliğde, Vergi Usul Kanununun bahsi geçen 379 uncu maddesine ilişkin açıklamalar yer almakta ve uygulamaya yönelik usul ve esaslar belirlenmektedir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.GİB

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin