• 0 488 212 57 57
  • 0 532 403 43 04
  • erenmalimusavirlik@hotmail.com

Birlikte yapacağız

Sunduğumuz Hizmetler

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.

Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.

Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.

İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.

İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.

İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatlarının hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili İAB, İbraname ve diğer tüm belgelerin hazırlanması.

SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fiş’inin  mükellefe sunulması.

Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak. 

Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak, Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SSK, BAĞ-KUR ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.

Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.

Finansal Muhasebe Hizmetleri

Finansal Muhasebe tüm kararların temeli ve başarılı bir iş yönetimi için en önemli kaynaklardan biridir.

Finansal Muhasebe hizmeti kapsamında aşağıdaki konularda sizlere yardımcı olmaktayız:

  • Finansal Muhasebe İşlemlerinin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Vergi Mevzuatı esas alınarak yürütülmesi
  • Muhasebe Sistemi’nin Kurulması ve Danışmanlık, Kontrol Faaliyetlerinin yerine getirilmesi
  • Yılsonu Mali Tabloları, Bilanço ve Gelir Tablosunun hazırlanması
  • İlgili Dönem Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi

“Özgürce, korkusuzca ve kimseye bağlı kalmadan yaşamak..”

Adam Smith

Eylem Planı

Vergi avantajlarının farkında ol!

Vergi yasalarımızda yer alan bir çok madde, şirketleri ve yetkililerini yakından ilgilendiriyor. Çünkü şirket yetkilileri, çok sayıda vergi avantajından habersiz oldukları için fazladan vergi ödüyorlar. Vergi avantajlarının daha iyi anlaşılması, ekstra vergi ödemelerinden kurtulmak için yanınızdayız.

Tüm Yol boyunca.
Biz bir ailenin parçasıyız.