• 0 488 212 57 57
  • 0 532 403 3 04
  • erenmalimusavirlik@hotmail.com
  • 0 488 212 04 44

–– Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


7 Nisan 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31092

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK
ÜNİVERSİTESİ DOĞU ANADOLU YÜKSEK TEKNOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/12/2016 tarihli ve 29924 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) Kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ve üçüncü
şahısların analiz, test ve hizmet taleplerini, sertifika ve kurs
programlarını yönetim kurulunca belirlenecek ücret karşılığında
gerçekleştirmek.

h) Merkezdeki mevcut cihazların tanıtılmasına,
kullanım amacına, bu cihazlarla hangi tür araştırmaların veya analizlerin
yapılabileceğine dair araştırmacıların gelişimine yönelik kurslar,
programlar ve eğitimler düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve
katılım belgesi vermek.

ı) Bilimsel görüş bildirmek, danışmanlık ve benzeri
hizmetler yapmak, ayrıca bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.”

MADDE 2 –
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu
Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/12/2016

29924

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı
Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/12/2019

30980Kaynak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin