• 0 488 212 57 57
  • 0 532 403 3 04
  • erenmalimusavirlik@hotmail.com
  • 0 488 212 04 44

–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


7 Nisan 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31092

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE
ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin beşinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) GANO değeri 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler,
haftalık ders programının uygunluğuna göre bir üst sınıftan
danışmanının/koordinatörünün onayı ile önceki yarıyıllardan ve kendi
yarıyıl dersleri ile birlikte en fazla 45 ECTS kredisi kadar ders
alabilirler.”

MADDE 2 –
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu
Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin
Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038

Yönetmelikte
Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/7/2012

28368

2-

9/8/2012

28379

3-

6/9/2013

28757

4-

6/4/2014

28964

5-

5/5/2015

29346

6-

23/9/2015

29484

7-

22/6/2016

29750

8-

25/12/2016

29929

9-

4/7/2017

30114Kaynak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin