SGK Genelgesi 2018/5 18/11/2019

SGK Genelgesi 2018/5 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 25/01/2018 Sayı : 35158785-309-206.99-E.543014 Konu : Kadroya geçirilecek alt işveren işçileri GENELGE 2018-5 1-Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkın...

SGK Genelgesi 2018/4 18/11/2019

SGK Genelgesi 2018/4 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 25 Ocak 2018 Sayı : 79961784- 40 Konu : 2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik GENELGE 2018/4 Bilindiği üzere, ikamet izni belgesi, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de yasal olarak ikamet ettiklerini gösteren belgedir. İkamet izni işlemleri, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma K...

SGK Genelgesi 2018/3 18/11/2019

SGK Genelgesi 2018/3 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 24/01/2018 Sayı : 66454725-206.05-E.513972 Konu : 2008-88, 2009-62 ve 2011-13 sayılı Genelgelerde değişiklik GENELGE 2018-3 Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kararlarından “İskân izni alınması için gerekli olan sgk-vergi borcu yoktur denetimlerinin oluşturul...

SGK Genelgeleri

SGK Genelgesi 2018/2 2018 Yılı Prime Esas Kazançlar 18/11/2019

SGK Genelgesi 2018/2 Prime Esas Kazançlar T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 Tarih: 17 /1/2018 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2018-2 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2018 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1...

SGK Genelgeleri

SGK Genelgesi 2017/32 18/11/2019

SGK Genelgesi 2017/32 TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82499649-201.02.02-E.6623572 Tarih: 29/12/2017 Konu : Süresi içerisinde yapılmayan Tarım tescilleri GENELGE 2017/32 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin üçüncü kısım beşinci bölümün üçüncü maddesinin 3.1.3 numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere 3.1.4 numaralı alt bent i...

SGK Genelgesi 2017/30 Tebliğ İşlemleri ve Süreler 18/11/2019

SGK Genelgesi 2017/30 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 27/12/2017 Sayı : 70660756-206.16-E.6569541 Konu : 2011/53 sayılı Genelgenin tebliğ işlemleri ve süreler ile ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması GENELGE 2017/30 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda...

SGK Genelgesi 2018/6 Sahte Kontrollü ve Şüpheli İşyerleri 18/11/2019

SGK Genelgesi 2018/6 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 30/1/2018 Sayı : 24010506/031/53 Konu : Sahte, kontrollü ve şüpheli işyerleri ile ilgili yapılacak işlemler GENELGE 2018-6 1- GENEL AÇIKLAMALAR Kurumca yapılan incelemeler sonucunda, gerçekte 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalışt...

SGK Genelgesi 2018/9 (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri) 18/11/2019

SGK Genelgesi 2018/9 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih: 01/03/2018 Sayı : 98547999-010.06-E. 1281350 Konu : Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri.

SGK Genelgesi 2018/11 – Otomatik İşyeri Tescili 18/11/2019

SGK Genelgesi 2018/11 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı :24010506-010.06-E. 1654785 Tarih: 16/03/2018 Konu : Otomatik İşyeri Tescili GENELGE 2018-11

SGK Genelgeleri

SGK Genelgesi 2018/12 18/11/2019

SGK Genelgesi 2018/12 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı Tarih: 29/03/2018 Sayı : 35158785-309-206.99-E. 1961584 Konu : Kamu Kurumu İşverenleri GENELGE 2018-12 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun “İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlıklı 11 inci maddesinde, işyerinin, sigortalı sayılanların mad...

SGK Genelgesi 2018/11 – Otomatik İşyeri Tescili-2018 18/11/2019

SGK Genelgesi 2018/11 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı :24010506-010.06-E. 1654785 Tarih: 16/03/2018 Konu : Otomatik İşyeri Tescili GENELGE 2018-11 

SGK Genelgesi 2018/11 – Otomatik İşyeri Tescili 18/11/2019

SGK Genelgesi 2018/11 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı :24010506-010.06-E. 1654785 Tarih: 16/03/2018 Konu : Otomatik İşyeri Tescili GENELGE 2018-11 1- GENEL AÇIKLAMALAR // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); // ]]> Bilindiği üzere, 10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099...

SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde 18/11/2019

SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 26431140-207.02-E.6235321 Tarih: 20/06/2018 Konu : 4447 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği GENELGE 2018-21 // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); // ]]> 1- Genel Açıklamalar 27/3/2...

SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği 18/11/2019

SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506-010.06-E. 6249622 Tarih: 20/06/2018 Konu : Asgari Ücret Desteği GENELGE 2018/20 // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); // ]]> 27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7...

SGK Genelgesi 2018/19 (7143 Sayılı Kanun Yapılandırma) 18/11/2019

SGK Genelgesi 2018/19 7143 Sayılı Kanun Yapılandırma T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 70467665-202.99-E.5537636 Tarih: 06/06/2018 Konu : 7143 sayılı Kanun Uyarınca Kurum Alacaklarının Yapılandırması GENELGE 2018-19 1) GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği üzere, 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılm...

SGK Genelgesi 2018/18 – Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi 18/11/2019

SGK Genelgesi 2018/18 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 66454725-206.05-E.5284537 Tarih: 01/06/2018 Konu : Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi GENELGE 2018/18 1) GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği üzere, 10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla...

SGK Genelgesi 2018/24 (Yapılandırma) 18/11/2019

SGK Genelgesi 2018/24 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı : 72044944-640-E.6691182 Tarih: 27/06/2018 Konu : Rücu alacaklarının 7143 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması GENELGE 2018/24 Bilindiği üzere, 11/05/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18/05/2018...

SGK Genelgesi 2018/23 – 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması 18/11/2019

SGK Genelgesi 2018/23 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40071718-206-E. 6420811 Tarih: 22/06/2018 Konu : 5510 sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması GENELGE 2018/23 1 – Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda...

SGK Genelgesi 2018/22 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesi Prim Desteği 18/11/2019

SGK Genelgesi 2018/22 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2018/22 Sayı : 26431140-207.02-E.6383557 Tarih: 22/06/2018 Konu : 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği 1- Genel Açıklamalar 27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kan...

SGK Genelgesi 2019/6 Konut Kapıcılığı 18/11/2019

SGK Genelgesi 2019/6 Konut Kapıcılığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506-010.06.01-E.3626255 Tarih: 05/03/2019 Konu : 5510 sayılı Kanunun ek-9 uncu maddesi kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanlar Bu Genelge Hakkında TÜRMOB Açıklamaları İçin Tıklayınız GENELGE 2019/6 1- Genel açıklamalar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve G...

Error
Whoops, looks like something went wrong.